DUYURULAR

TAM METİN BİLDİRİ GÖNDERİMLERİ HAKKINDA

Değerli katılımcılarımız,

Kongre tam metin bildirilerinizi sistem üzerinden bildiriye dosya yükle kısmından yüklemeniz gerekmektedir. Ayrıca mail olarak gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Kongre tam metinlerle ilgili örnek dokümanlara aşağıda linki yer alan önceki kongrelerdeki tam metin bildiri kitaplarından yararlanabilirsiniz. Tam metin bildirilerinizi 25.08.2024 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

https://lock.congress.gen.tr/files/site/27/653299D9CD259/files/Lock2023_tam_metin.pdf

 

 

Kongre Özet Kitabı Yayınlanmıştır.

 


Kongre programı yayınlanmıştır. Program için tıklayınız.

 

 

KONGREYE DAVET

3. Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi 9-12 Mayıs 2024 tarihleri arası Güzelyalı/Çanakkale'de yapılacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular sayfasından kongre süreci hakkında sorulan soruları okuyabilir, daha fazla bilgi almak için iletisim.lock@gmail.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.


 

LOCK 2023 Kongre Tam Metin Kitabı İçin Tıklayınız.


YENİ YÜZYILDA ÖĞRETMEN

Değerli Katılımcılar;

Önemli gelişmelerin yaşandığı yirmi birinci yüzyıl, öğretmenlerin eğitimdeki rolü üzerinde değişimlere neden olmaktadır. 21. yüzyılda hızla değişen, gelişen ve farklılaşan koşullar öğretmenleri ve öğretmenlik sürecini de etkilemektedir. Her ne kadar koşullar değişse de öğretmenin eğitim sürecindeki rolü azalmamaktadır. Aksine öğretmenlerin kendilerini geliştirerek bu süreçte kilit rol oynamaları, bireylerin ve toplumların gelişmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Öğretmenlerin değişen koşullara ayak uydurmaları sürekli gelişim ve yaşam boyu gelişim süreçlerini de beraberinde getirmektedir. Özellikle pandemi sonrası süreçte başta teknoloji olmak üzere birçok alanda hızlı değişimler yaşanmakta ve bu değişimler de beklentileri farklılaştırmaktadır. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada da yüzyılın başında öğretmenlerin sahip olması gereken yirmi birinci yüzyıl becerileri olarak bilgi çağına uyum sağlayabilen, bilgiye erişim yollarına hâkim ve kendisini sürekli yenileyebilen bireyler olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu noktadan hareketle kongrenin ana teması "Yeni Yüzyılda Öğretmen" olarak belirlenmiştir.

09-12 Mayıs 2024 tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek olan kongrenin ana hedef kitlesi lisansüstü eğitim yapan / yapmakta olan veya lisansüstü eğitim niyetinde olan öğretmenler ile öğretmenlik ve eğitimle ilgili alanlarda lisansüstü eğitim yapan / yapmakta olan eğitim fakültesi mezunu öğretmen adayları ve öğretmenlik alanları ile ilgili akademisyenlerdir. Bunun yanısıra farklı disiplinlerde çalışan ancak öğretmenlik ve eğitim süreci ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren, ilgi duyan akademisyen ve öğrenciler de kongreye katılım sağlayabileceklerdir. Kongre yüzyüze ve online oturumlardan oluşturulacaktır. Kongre şehitler diyarı Çanakkale’ye bağlı Güzelyalı beldesinde gerçekleştirilecektir. Kongrede aşağıdaki konu başlıklarına yer verilecektir. Bunun yanısıra Eğitimde İyi Örnekler, Örnek Uygulamalar ve eğitimle ilgili diğer konular da kongre kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi’nin temel amacı öğretmenlerin mesleki gelişimleri noktasında önemli bir aşama olan lisansüstü eğitim konusunda farkındalık oluşturmaktır. Ayrıca öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarının çalışmalarını görünür kılmak ve onları lisansüstü eğitim yapmaları konusunda teşvik etmek, alandaki akademisyenler ile sahadaki uygulamacıları bir araya getirerek eğitimle ilgili güncel konuları değerlendirmek de kongrenin amaçları arasında yer almaktadır. Gerçekleştirilen ilk iki kongrede bu doğrultuda gelişmelerin olması da amacımızın gerçekleştirilebileceği noktasında olumlu dönütler sağlamıştır. Kongrenin öğretmenler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini geliştireceği, yine öğretmenler ile akademisyenler arasındaki ortak çalışmaları artıracağı ve öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri hususunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Üçüncüsü gerçekleştirilecek olan ve geleneksel hale gelmesi hedeflenen Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi’nin (LOCK) katılımcılar için yararlı olmasını ve yeni yüzyılın gereksinimlerinin ele alındığı çalışmaların gerçekleştirildiği bir paylaşım ortamı olmasını dileriz.

 Konu Başlıkları (Alfabetik olarak sıralanmıştır)

 • Afet Eğitimi
 • Akran Zorbalığı
 • Beslenme ve Eğitim
 • Bilgisayar Oyunları ve Eğitim
 • COVID-19 Salgınının Türk Eğitim Sistemine Yansımaları
 • Din Eğitimi ve Öğretimi
 • Doğada Eğitim
 • Eğitici Oyunlar ve Tasarımı
 • Eğitim Denetimi
 • Eğitim Finansmanı
 • Eğitim Ortamları
 • Eğitim-Öğretim Sürecinde Rehberlik
 • Eğitim Politikaları
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim Tarihi
 • Eğitim Teknolojileri ve Uygulamaları
 • Eğitim Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Eğitim ve Sivil Toplum
 • Eğitim ve Şiddet
 • Eğitimde Ahlak ve Etik
 • Eğitimde Akreditasyon ve Sertifikalandırma
 • Eğitimde Devam-Devamsızlık
 • Eğitimde Fırsat Eşitliği
 • Eğitimde İyi Örnekler
 • Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları
 • Eğitimde Özel Sektör ve Özel Okullar
 • Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları
 • Eğitimin Geleceği
 • Fen Eğitimi
 • Kademeler Arası Geçiş Sistemleri
 • Kapsayıcı Eğitim ve Uygulamaları
 • Karakter ve Değer Eğitimi
 • Matematik Eğitimi
 • Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Mobil Uygulamalar ve Eğitim
 • Okul Aile İş Birliği
 • Okul Dışı Öğrenme Ortamları
 • Okul ve Sınıf Mimarisi
 • Okul ve Sınıf Rehberliği
 • Okulöncesi Eğitim
 • Online Oyunlar ve Etkileri
 • Ortaöğretim
 • Oyunla Eğitim
 • Öğretmen Motivasyonu
 • Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi
 • Özel Eğitim
 • Pandemi Sonrası Eğitim
 • Program Değerlendirme Çalışmaları
 • Sosyal Medya ve Eğitim
 • Temel Eğitim
 • Türkçe Eğitimi
 • Uzaktan Eğitim Süreci ve Yaşanan Sorunlar
 • Video Platformları ve Eğitim
 • Yabancı Dil Eğitimi
 • Yaratıcılık ve Sanat Eğitimi
 • Yetişkin Eğitimi
 • Yükseköğretim
 • Yükseköğretime Giriş
 • Diğer Konular